מבט כניסה 1
מדרגות רחבת כניסה 2
רחוב מסחרי 2 3
רחוב פנימי 4
מסחר 2 5
ספריה 2 6
מרחצאות בלי פרחים 7
מכללה 8
מכללה 25
מבט בריכה 10
חלון 11

Kitan Dimona

projectData